Proje Özeti

“Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm” projesi kapsamında, Ankara Güdül İlçesi Tahtacıörencik Köyü’nde başlamış olan ve gıda topluluklarınca desteklenen agroekolojik üretim modelinin güçlendirilmesi ve Güdül İlçesi ve üst ölçeklerde yaygınlaşması için, gıda sisteminin tüm paydaşlarını içeren bir dizi etkinlik öngörülmektedir: Agroekolojik üretim yöntemlerini örnekleyen uygulama bahçesinin ve pilot uygulama alanlarının oluşturulması, Güdül İlçesi genelinde öncü çiftçilerin tespiti, çiftçilere eğitim ve danışmanlık verilmesi ve gıda topluluğu ağlarında görünürlüklerinin sağlanması, topluluk destekli tarım (TDT) ve katılımcı onay sistemi (KOS) tabanlı çiftlik turları düzenlenerek üretici ve tüketicilerin üretim alanlarında bir araya getirilmesi ve karşılıklı öğrenme imkanları sağlanması, gıda topluluğu kolaylaştırıcılarının ve karar alıcıların agroekoloji ve yerel dayanışma ortaklıklarıyla ilgili bilgilerinin artırılması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi, tüketicilerin seminerler ve agroekoloji buluşmaları ile gıda topluluklarının aktif katılımcılarına dönüşmelerinin teşvik edilmesi ve proje faaliyetlerinin ve kazanımlarının belgelenerek genel erişime açılması.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yürüttüğü Doğal ve Yerel Ürüne Aracısız ve Güvenli Ulaşım Projesi’nin deneyimlerinden ve Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği’nin Güdül Tahtacıörencik Köyü’ndeki doğal üretim ve aracısız satışı desteklemeye yönelik deneyimlerinden yararlanarak, hem kentte hem de kırsalda etkin bir faaliyet planı öngörülmektedir. Bu faaliyetler hem ekolojik açıdan (agroekolojik uygulamalara dayalı demonstrasyon ve eğitim), hem de sosyoekonomik açıdan (KOS tabanlı aracısız satış ve kırsal turizm) bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilecektir.

Ekolojik açıdan; örnek üretim alanlarında toprak iyileştirmeye, tarımsal ve yabani biyoçeşitliliğin desteklenmesine, toprağa karbon gömen onarıcı tekniklerin uygulanmasına ve kimyasal kirleticilerin kullanımının bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili toplanacak verilerin ve oluşturulacak kanıtların, Güdül İlçesi ve daha geniş ölçekteki tarımsal arazilerde agroekolojik dönüşüm için önemli bir motivasyon sağlaması beklenmektedir. Sosyal açıdan ise projenin, gıda sistemiyle ilgili çok yönlü sorunların çözümüne yönelik olarak, sosyal ağlarda hiç olmadığı kadar yüksek bir katılımcılık kapasitesini harekete geçireceğine inanılmaktadır.