Hasan TÜRE

İletişim Bilgileri Telefon: 544 718 50 60, Whatsapp: 552 629 0 659 – Güdül Merkez
Yaşı: 60
Hane halkı kimlerden oluşuyor?  
Ailenin geri kalanları (büyükler, çocukları) neredeler ve ne yapıyorlar?  
Göç etmişse önceki memleketi? Hep Güdül’delerdi
Hanede kimler üretim için çalışıyor? Kendisi ve oğlu çalışıyor.
Üretim ve satış dışında hanenin gelir kaynakları var mı? Güdül Merkez’de ekmek satılşı yapıyor. Köylere de ekmek servisi yapıyor.
Üretim geçmişi; ne zamandır tarımsal/hayvansal üretim yapıyor?  
Ürettiği başlıca ürünler (işlenmiş ürünler dahil)? Yem bitkileri yetiştiriciliği ile mera hayvancılığı yapıyorlar. Günlük 200 litreyi geçen süt üretimleri var. Sütlerini soğutup işlemeden teslim ediyorlar.
Ne kadar alanda ve/veya kaç hayvanla üretim yapıyor? Hasan Bey ve oğlunun, Güdül-Uruş yolu üzerinde, Kirmir vadisinde, sulama barajı mevkisinin aşağısında 50 inek ve 100 buzağı kapasiteli bir ahırları var. Ahırın 600 m2 kapalı alanı (barınak), ön tarafında 1800 m2 mandıra alanı var. Barınakta 24 ineklik sağım sistemi de var. Merada yayılmaya uygun, yerli ve yerli melezi hayvanlar seçmişler. Yerli kara ve eski Güdül sığırı ile Montofon, Simental ve Holstein kırmaları. Süt verimleri endüstriyel üretimde kullanılan “saf” ırklara göre düşük olsa da, hem sütün kalitesi hem de girdi maliyetlerinin daha düşük olmasından dolayı bunu tercih ediyorlar. Şu an çiftlikte toplam 40 büyükbaş var: 20 tane inek, 9 tane 1 yaşlı buzağı, 12 tane 2 yaşlı dana. Yavrular da çiftlikte yetişiyor. 50 anaç hayvan kapasitesi var. Barınağın üst kısmında hayvanların yayılmasına uygun çok geniş mera alanları var.
Hayvanları varsa nasıl besliyor? Arpa kırma makineleri var, kendi yemlerini hazırlıyorlar. Özellikle kış vakti, merada yayılım azaldığında, hayvanların ek besin ihtiyacı oluyor. Gerektikçe kendi yetiştirdikleri yonca, arpa, korunga, ekin balyası ve mısır silajı ile, Ankara Şeker fabrikalarından aldıkları melaslı kuru şeker pancarı küspesini karıştırarak veriyor. Ancak bazen, az miktarda da olsa hazır ticari yem verme ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. 4-5 ay buzağının büyümesi için CP yem kullanıyor. Sabah akşam sağımlı olan ineğe de 2’şer kilo CP süt yemi ek gıda veriyor. Önümüzdeki sene hazır yem yerine takviye olarak, arpanın içine yulaf ve fiğ karıştırıp vermeyi planlıyor. Baharda yem vermiyor. Bahara doğru geçtikçe meraya çıkış artıyor, ek besin ihtiyacı azalıyor. Ek yemlerin ve hayvan refahının iyileştirilmesi ve diğer tüm konularda öneri ve geliştirmelere açıklar. Yem bitkileri için 2019 yılında 28 dönüm korunga, 15 dönüm yonca, 50+ dönüm arpa, 10 dönüm mısır, 10 dönüm de yulaf ekmişler. Ekebilecekleri 500 dönüm tarlaları var.
Hangi ürünleri satıyor ve satış yolları neler? Şu anda akşam Güdül içinde satış, Ankara’da abonelere haftalık tedarik yapıyorlar. Soğutuculu araç temin ettiler. 5 litrelik cam şişelerde sunum yapıyorlar.
Sürekli veya dönemsel olarak ücretli iş gücü kullanıyor mu? Çiftlikte sadece oğlu ve kendisi çalışıyor, dağıtımda kardeşi yardımcı oluyor.
Ankara’yla veya başka büyük şehirlerle bağlantıları var mı? Ankara dışında başka şehirle bağlantısı yok.
Çiftçinin köydeki kendi yaşam alanı ve koşulları nasıldır? Hasan Bey’in en önemli ihtiyacı mandırasına çıkan yolun bakımı. Yaklaşık 100 metrelik bir yokuştan oluşan yolun bozuk olması, özellikle sonbahar ve kış döneminde çalışma koşullarını çok zor hale getiriyor. 
Çiftçinin varsa eğer- nasıl bir üretim hayal ettiği? Kendi damızlığını alıp suni aşılamayı bırakacakmak istiyor. Sadece danalardan erginlik yaşı gelenler soğuk havalarda içeride, kışın birkaç ay bağlı kalıyorlar. Hasan Bey şimdilerde, bu hayvanları da bağlamak yerine, hareket edebilecekleri bir padok sistemi geliştiriyor. Özellikle kışın Ankara’da adreslere süt dağıtmak istiyorlar. 5 kademeli dinamosu var aşağıda suyun kenarında. Hat var vanalı sistem ile suluyor. Aşağıdaki havuzu bitirip orada sazan yapmayı planlıyor.
Hangi iletişim araçlarını kullanır / tercih edersiniz?: Telefon, SMS, Whatsapp, E-posta, Facebook vs. Telefon ve Whatsapp (0552 629 0 659) kullanıyorlar
Üretimin en çok hangi yönünü seviyor?  
Üretimin/kırsal hayatın en zor yönleri neler? Koliza ( koyundan koyuna geçmeyen ama koyundan büyükbaşa aynı yerde otlatma sonucu geçebilecek) hastalığından korkuyor. Hayvanının az olmasından şikayetçi
Neden ilaçlı üretim yerine doğal üretimi tercih ediyor? Doğal üretime sonradan geçiş yapmışsa neden ve nasıl? İnsanların sağlığıı düşündüğü için, doğru bir iş yapmak için 
Uyguladığı doğal/alternatif üretim yöntemleri neler? Kendi yem bitkilerini yetiştirmek, hayvan refahına önem vermek, yerli veya yerli kırması ırklar kullanmak
Doğal üretimde yaşanan ana zorluklar neler? Emek, çok büyük emek
Doğal üretimlerini artırmak için neye ihtiyaç duyuyor (satış, bilgi, destek, alan …) Talep olması durumunda üretim biraz daha artabilir
Şehirdeki doğal gıda arayan kişilerle tanışmak, üretim alanlarını ziyarete gelmelerini ister mi? Evet. Güdül’e yapılan turlar ve geziler çok yararlı oluyor. Çiftliğim de, zaman ayırmam için önceden haber verilerek ziyaret edilebilir. 
Çiftliğinde/evinde konuk ağırlamak ister mi? Şu anda imkanım yok
Büyüklerinin yaptığı ama kendisinin devam etmediği üretimler ve işleme teknikleri var mı (dokuma vs. dahil)? Eskiler ekşi erik ağacına kayısı aşılarmış.
Yapabildiği yerel yiyecekler-yemekler var mı?  
Eskiden yapılan ama artık yapmadıkları yiyecekler-yemekler var mı?  
En sevdiği yemekler?  
Çiftçilikten başka ilgi alanları var mı?